Kullanıcı Dostu Web Tasarım


​​Dijitalleşme yönündeki gelişimlerin artarak devam edeceği tüm bilim insanların üzerinde hemfikir oldukları bir noktadır. Böyle bir ortamda kullanışlılığı önceleyen başka bir deyişle kullanıcı dostu web tasarımına hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyulduğunu söyleyebiliriz. Kullanıcı dostu web tasarımı denilen kavramı temel olarak doğru web tasarımı şeklinde tanımlamak gerekir. Hem kullanıcının ihtiyaçlarına etkin ve pratik cevap verebilmek hem de kullanışlılıkla görsel açıdan temel estetik değerleri bir arada dengeli bir biçimde sunmak için dikkat ve riayet edilmesi gereken temel kurallar aynıdır.

​Web tabanlı ve mobil uygulama tabanlı dijital tasarımda işlevsellik ve görsel estetik denilen iki çatı değerler dizisinin bir biri ile ilintili, dengeli ve uyumlu bir bağı bulunur.

Sadece web tasarımı değil, tüm tasarım alanlarında kullanıcı dostu olma kavramının ister istemez işlevsellik ile yakın çağrışım içindedir.

​Özellikle covid ile beraber dijitalleşen rutin yaşantımız içerisindeki temel döngüsel işleyişlerin büyük ölçüde artık web veya uygulama tabanlı platformlardan gerçekleştirildiği ortadadır. Öyle ki bu dijitalleşme yönündeki gelişimlerin artarak devam edeceği tüm bilim insanların üzerinde hemfikir oldukları bir noktadır. Böyle bir ortamda kullanışlılığı önceleyen başka bir deyişle kullanıcı dostu web tasarımına hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyulduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte bir o kadar ihtiyaç duyulan da etkili ve doğru bir iletişimsel platform oluşturulması amacı ile yalın, sade ve anlaşılır, kısaca her anlamda yetkin tasarımın gerçekleştirilmesi olacaktır. Bu da renk, tipografi ve benzeri görsel unsurların temel tasarım ilkeleri ve estetik duyarlılık parametrelerine uygun olarak organize edilmesi ile mümkün olabiliyor.

- "Tasarımda yaratıcı ve ilk olmak gerekiyor"

​Web siteleri ya da mobil uygulamaları aracılığı ile sunulan bilgi, ürün ya da hizmetlerin kullanıcıların ihtiyaçlarına en hızlı ve etkili bir biçimde cevap vermesi gerekir, Bu noktada web sitelerinde ve mobil uygulamalarda karşımıza ara yüz dediğimiz kullanıcının algısı üzerinde psikolojik bir etki oluşturan güçlü bir tasarım alanı çıkıyor. Özellikle pandemi sonrası günümüzde baş döndürücü bir hızla artan dijital kullanıcı sayısı ve aynı oranda artan bir dijital arz ara yüz tasarımında yeni arayış ve açılımları gerekli kılıyor. Nitekim özellikle artan dijital arz kurumlar arasındaki rekabeti de tetikliyor. Dolayısı ile tasarımda farklı olmak, ilk olmak ve yaratıcı olmak gibi kaçınılmaz yöntemlere başvurmak gerekiyor.


inç Blog
Giriş to leave a comment